Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nội dung ưu đãi

A. Dành cho Khách hàng mới:
• Giảm 50.000 VNĐ cho thanh toán đầu tiên bằng Thẻ Ưu Đãi với giá trị đơn hàng từ 450.000 VNĐ
• Áp dụng mỗi ngày trong suốt
Thời hạn khuyến mại
• Khung giờ thu thập phiếu giảm giá: 9:00 sáng và 12:00 trưa

B. Dành cho Khách hàng hiện hữu:
• Trong ngày 5/3, 4/4, 5/5, 6-7-8/6, 7/7, 8/8, 9-10-11/9, 10-11-12/10 trong Thời hạn khuyến mại
• Giảm 150.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng Thẻ Ưu Đãi
• Khung giờ thu thập phiếu giảm giá: Được cập nhật trên trang web hoặc ứng dụng di động chính thức của Lazada trước khi diễn ra chương trình

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Platinum
  • Thẻ ACB Visa Signature
  • Thẻ ACB Visa Infinite
  • Thẻ ACB Visa Gold
  • Thẻ ACB Visa Digi
  • Thẻ ACB Visa Digi Debit
  • Thẻ ACB Urbox Visa Debit
  • Thẻ ACB Visa Debit
  • Thẻ ACB Visa Platinum Debit
  • Thẻ ACB Visa Debit Cashback

Thời gian

05/03/2023 – 31/10/2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: LAZADA

Giới thiệu: Lazada Group là một công ty thương mại điện tử của Alibaba. Tính đến 2014, Lazada Group đã hoạt động tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam