Gợi ý tìm kiếm

Giảm đến 100.000 VND tại Shopee cho chủ thẻ ACB Visa

Nội dung ưu đãi

Nội dung ưu đãi: 

Dành cho Khách hàng mới: 

 • Từ 00:00 ngày 01/04/2021 đến 23:59 30/06/2024
 • Giảm ngay 50.000 VNĐ cho thanh toán đầu tiên bằng Thẻ Ưu Đãi
 • Không yêu cầu giá trị đơn hàng tối thiểu

Dành cho Khách hàng hiện hữu (mỗi thứ 2): 

 • Mỗi thứ 2 từ ngày 16/11/2023 đến 30/06/2024 09:00 - 23:59
 • Giảm ngay 60.000 VNĐ cho thanh toán bằng Thẻ Ưu Đãi trên Shopee Mall 
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu 800.000 VNĐ

Dành cho Khách hàng hiện hữu (ngày đặc biệt): 

 • Mỗi ngày 15 và 25 hàng tháng, và các ngày đôi 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12, 2/2, 3/3 từ tháng 07/2023 đến tháng 06/2024 09:00 - 23:59
 • Giảm ngay 100.000 VNĐ cho thanh toán bằng Thẻ Ưu Đãi 
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu 1.500.000 VNĐ

Điều khoản và Điều kiện

- Ưu đãi Khách hàng mới chỉ áp dụng với một số sản phẩm nhất định.

- Ưu đãi Khách hàng hiện hữu (mỗi thứ 2) áp dụng cho các gian hàng chính hãng thuộc Shopee Mall (không áp dụng cho SIM, Ngành hàng Voucher - Dịch vụ, sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và đơn do người bán tự vận chuyển).

- Ưu đãi Khách hàng hiện hữu (ngày đặc biệt) không áp dụng cho SIM, Ngành hàng Voucher - Dịch vụ, sữa cho trẻ dưới 2 tuổi và đơn do người bán tự vận chuyển.

- Trong Ưu đãi Khách hàng mới, mỗi thẻ và mỗi tài khoản được hưởng ưu đãi tối đa 01 lần/chương trình.

- Trong Ưu đãi Khách hàng hiện hữu (mỗi thứ 2 và ngày đặc biệt), mỗi thẻ và mỗi tài khoản được hưởng ưu đãi tối đa 01 lần/tháng/chương trình.

- Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian diễn ra hoặc khi hết số lượng ưu đãi tối đa dành cho chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

 

Thẻ áp dụng

 • ACB Visa Prepaid
 • ACB Visa Cashback Debit
 • ACB Visa Debit
 • ACB Privilege Visa Signature
 • ACB Privilege Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Platinum Credit
 • ACB Visa Signature Credit
 • ACB Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Digi Debit
 • ACB Visa Gold Credit
 • ACB Visa Digi Credit
 • ACB Privilege Visa Signature Credit
 • ACB Privilege Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Infinite

Thời gian

 • 01/04/2021– 30/06/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Shopee

Giới thiệu: Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của Sea Ltd (trước đây là Garena), được thành lập vào năm 2009 bởi Lý Tiểu Đông. Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore; Malaysia, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Brazil, Ba Lan.

Website: https://shopee.vn/