Gợi ý tìm kiếm

Giảm đến 100.000 VND tại Lazada cho chủ thẻ ACB Visa

Nội dung ưu đãi

Nội dung ưu đãi: 

A. Dành cho Khách hàng mới: 

 • Giảm 50.000 VNĐ cho thanh toán đầu tiên bằng Thẻ Ưu Đãi với giá trị đơn hàng từ 450.000 VNĐ
 • Áp dụng mỗi ngày từ 20:00 tối trong Thời hạn khuyến mại
 • Khung giờ thu thập phiếu giảm giá: 00:00 sáng đến 23:59 tối

B. Dành cho Khách hàng hiện hữu:

Ngày đặc biệt:

 • Giảm 100.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng Thẻ Ưu Đãi
 • Áp dụng vào các ngày đặc biệt 26-29/3, 6-10/6, 9-11/9, 10-12/10, 11-13/11, 12-14/12/2024 trong Thời hạn khuyến mại
 • Khung giờ thu thập phiếu giảm giá: Được cập nhật tại trang "" Ưu Đãi Thanh Toán"" trên trang web hoặc ứng dụng di động chính thức của Lazada trước khi diễn ra chương trình

Vé máy bay:

 • Giảm 100.000 VNĐ cho mỗi đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ khi đặt vé máy bay và thanh toán bằng Thẻ Ưu Đãi
 • Áp dụng mỗi ngày từ 20:00 tối trong Thời hạn khuyến mại
 • Khung giờ thu thập phiếu giảm giá: 00:00 sáng đến 23:59 tối

Điều kiện điều khoản:

- Khách hàng đăng nhập tài khoản nếu là khách hàng hiện hữu hoặc đăng kí tài khoản nếu là khách hàng mới trên website www.lazada.vn hoặc ứng dụng di động Lazada. -- Bấm chọn phiếu giảm giá để thu thập về ví và chọn phương thức thanh toán bằng Thẻ Tín dụng/Ghi nợ, nhập thông tin trên Thẻ Ưu Đãi để nhận được giảm giá tại trang thanh toán.

- Đối với Ưu đãi Ngày đặc biệt, phiếu giảm giá cần được sử dụng trong ngày sau khi thu thập, và sẽ được mở/ cập nhật khun giờ các ngày diễn ra Ngày đặc biệt tại trang ""Ưu Đãi Thanh Toán"".

- Chương trình áp dụng cho tất cả các thẻ Visa còn hiệu lực được phát hành tại Việt Nam, như đã được đề cập tại phần Thẻ Ưu Đãi.

- Mỗi Khách hàng được sử dụng 1 phiếu giảm giá trong 1 tháng.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

 • ACB Visa Prepaid
 • ACB Visa Cashback Debit
 • ACB Visa Debit
 • ACB Privilege Visa Signature
 • ACB Privilege Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Platinum Credit
 • ACB Visa Signature Credit
 • ACB Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Digi Debit
 • ACB Visa Gold Credit
 • ACB Visa Digi Credit
 • ACB Privilege Visa Signature Credit
 • ACB Privilege Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Infinite

Thời gian

 • 25/03/2024 – 31/12/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Lazada

Giới thiệu: Lazada Group là một công ty thương mại điện tử của Alibaba. Tính đến 2014, Lazada Group đã hoạt động tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam

Hotline: 1900 6509