Gợi ý tìm kiếm

Giảm 8% tại một số khách sạn của Expedia cho chủ thẻ ACB Visa

Nội dung

Nội dung ưu đãi

Mã voucher (“Coupon”): VISAYRO

Thời hạn đặt phòng - 00:01 15/04/2023  đến 23:59 31/03/2024  (hoặc thời điểm sớm hơn khi hết Coupon)

Thời gian đi - Ngày đi phải nằm trong khoảng từ 15/04/2023 đến 30/06/2024  (bao gồm cả ngày này).

Điều khoản và điều kiện:

Giá trị coupon (“Khoản giảm giá”): 8%

Khoản chi tối thiểu: 0VND  trong một giao dịch (khoản chi tối thiểu là giá đặt phòng cho chuyến đi, chưa bao gồm thuế, các khoản thuế phát sinh, phí hoặc phụ phí) (“Khoản chi tối thiểu”)

Thời gian lưu trú tối thiểu: Thời gian lưu trú cho một đặt phòng đủ điều kiện tối thiểu phải là 1  ngày

Giới hạn quy đổi: 50 /khách hàng

Coupon này chỉ áp dụng cho đặt phòng khách sạn độc lập trả trước (không áp dụng cho đặt phòng khách sạn kết hợp với bất kỳ sản phẩm nào khác như chuyến bay + khách sạn) đối với các khách sạn tại đăng ký trực tuyến tại www.expedia.com.vn/visa (“Trang web”) (theo các quy định hạn chế nêu trong Phần B (Điều khoản và Điều kiện) dưới đây). Không thể đổi Coupon này qua tổng đài điện thoại.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

 • Thẻ ACB Visa Platinum
 • Thẻ ACB Visa Signature
 • Thẻ ACB Visa Infinite
 • Thẻ ACB Visa Gold
 • Thẻ ACB Visa Digi
 • Thẻ ACB Visa Digi Debit
 • Thẻ ACB Urbox Visa Debit
 • Thẻ ACB Visa Debit
 • Thẻ ACB Visa Platinum Debit
 • Thẻ ACB Visa Debit Cashback

Thời gian

 • 15/04/2023 - 31/03/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Expedia Group

Giới thiệu: Expedia Group, Inc. là một công ty công nghệ du lịch của Mỹ sở hữu và điều hành các công cụ tổng hợp giá vé du lịch và công cụ tìm kiếm siêu dữ liệu du lịch.

Website: https://www.expedia.com.vn/

Hotline: 1900633720