Gợi ý tìm kiếm

Nội dung ưu đãi

Giảm 5% cho các thanh toán booking khách sạn bằng thẻ ACB JCB qua trang www.agoda.com/jcbvn hàng ngày

  • Thời gian đặt chỗ: Từ 01/08/2023 đến 31/08/2024
  • Thời gian gian lưu trú: Từ 15/08/2023 đến 31/10/2024

Điều kiện điều khoản:

  • Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫnhợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/jcbvn
  • Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thukhác – nếu có).
  • Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI”. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ JCB đăng nhập số thẻ hợp lệ.Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ JCB để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
  • Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
  • Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB JCB Gold 
  • Thẻ ACB JCB Debit

Thời gian

31/07/2023 – 31/08/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Agoda

Giới thiệu: Agoda là một công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến cho các khách sạn tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, với văn phòng hiện có ở Singapore, Bangkok, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Phuket, Bali, Sydney, Tokyo, Seoul, Bắc Kinh, Thượng Hải, và Manila

Website: agoda.com

Hotline: 02844582393