Gợi ý tìm kiếm

Giảm 20.000 VND tại Highlands cho chủ thẻ ACB Visa

Nội dung ưu đãi

Nội dung ưu đãi: Giảm trực tiếp 20.000 VND cho khách hàng thanh toán hóa đơn từ 45.000 VND bằng thẻ ACB Visa qua Apple Pay

Điều kiện điều khoản:

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.

- Áp dụng cho hóa đơn từ 45.000 VND.

- Áp dụng khi dùng thẻ Visa thanh toán qua Apple Pay.

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

- Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước..

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

 • ACB Visa Prepaid
 • ACB Visa Cashback Debit
 • ACB Visa Debit
 • ACB Privilege Visa Signature
 • ACB Privilege Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Platinum Credit
 • ACB Visa Signature Credit
 • ACB Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Digi Debit
 • ACB Visa Gold Credit
 • ACB Visa Digi Credit
 • ACB Privilege Visa Signature Credit
 • ACB Privilege Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Infinite

Thời gian

 • 07/04/2024 – 08/07/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Highlands Coffee

Giới thiệu: Highlands Coffee được thành lập vào năm 1999, bắt nguồn từ tình yêu dành cho đất Việt cùng với cà phê và cộng đồng nơi đây. Ngay từ những ngày đầu tiên, mục tiêu của chúng mình là có thể phục vụ và góp phần phát triển cộng đồng bằng cách siết chặt thêm sự kết nối và sự gắn bó giữa người với người.

Website: https://www.highlandscoffee.com.vn/