Gợi ý tìm kiếm

Giảm 20% mỗi ngày tại Agoda dành cho chủ thẻ tín dụng ACB Visa

Nội dung ưu đãi

Giảm 20% tối đa 900.000 VND khi đặt phòng khách sạn tại Agoda qua link https://www.agoda.com/acb, ưu đãi áp dụng tất cả các ngày trong tuần.

Điều khoản và điều kiện:

- Mã ưu đãi chỉ áp dụng tại các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: https://www.agoda.com/acb

- Mã ưu đãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).

- Mã ưu đãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.

- Mã ưu đãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ khuyến mãi, mặt hàng đang ưu đãi và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).

Thẻ áp dụng

  • ACB Visa Signature
  • ACB Visa Privilege Signature
  • ACB Visa Platinum
  • ACB Visa Infinite 

Thời gian

  • 01/04/2024 - 31/03/2025

Cách thức nhận ưu đãi

Bước 1: Khách hàng tiến hành tìm phòng ở trang chủ

 

Bước 2: Ở trang kết quả tìm kiếm, chọn khách sạn có dòng “Được áp dụng mã ưu đãi”

 

Bước 3: Ở trang thanh toán, sau khi điền thông tin loại thẻ hợp lệ chương trình, mã ưu đãi sẽ được áp dụng trực tiếp vào tổng giá trị đặt phòng