Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nội dung ưu đãi

TravelSim là sự lựa chọn hàng đầu của bạn đối với các thẻ SIM trả trước quốc tế. Bạn muốn gọi điện thoại và sử dụng chuyển vùng dữ liệu khi đi du lịch nước ngoài? TravelSim có eSIM quốc tế bao phủ hơn 200 điểm đến trên toàn cầu. Sử dụng mã VISA15 và được giảm 15%

Xem chi tiết các địa điểm và thời gian áp dụng tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Platinum
  • Thẻ ACB Visa Signature
  • Thẻ ACB Visa Infinite
  • Thẻ ACB Visa Gold
  • Thẻ ACB Visa Digi
  • Thẻ ACB Visa Digi Debit
  • Thẻ ACB Urbox Visa Debit
  • Thẻ ACB Visa Debit
  • Thẻ ACB Visa Platinum Debit
  • Thẻ ACB Visa Debit Cashback 

Thời gian

31/08/2022 - 01/09/2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: TRAVEL SIM

Giới thiệu: TravelSim cung cấp một số sản phẩm và dịch vụ trên Trang web và thông qua các đối tác, chẳng hạn như thẻ điện thoại và thẻ SIM toàn cầu cũng như quyền truy cập miễn phí để gửi và nhận tin nhắn thoại

Website: travelsim.com