Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Đặc Quyền Ưu tiên dành riêng cho Khách hàng Sun Life Việt Nam

Ưu đãi đặc quyền dành cho Khách hàng tham gia Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam được giới thiệu bởi ACB

Nổi bật

Nhận diện Ưu tiên trên toàn hệ thống ACB
Chọn tài khoản số đẹp, ngắn, miễn phí
Đặc quyền "Trải nghiệm tinh hoa"

Chi tiết ưu đãi

Khách hàng tham gia Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam được giới thiệu bởi ACB được tham gia dịch vụ Ngân hàng ưu tiên với các ưu đãi đặc quyền theo các tiêu chí sau:

TIÊU CHÍ HẠNG KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN (*)
FYP Từ 500 triệu đồng Hạng Infinite Plus
FYP Từ 300 triệu đồng Hạng Infinite
FYP Từ 100 triệu đồng Hạng Privilege

(*) Chính sách có thể được điều chỉnh/ bổ sung theo quy định ACB từng thời kỳ.

Quyền lợi dành cho Khách hàng ưu tiên

Khám phá ngay đặc quyền ưu đãi chuyên biệt các phân hạng ACB Privilege Banking:

Đăng ký tham gia

Đội ngũ Giám đốc quan hệ Khách hàng Ưu tiên sẽ liên hệ để hỗ trợ Quý khách.

Các tài liệu Quý khách cần tham khảo

0

Liên hệ Ngân hàng Ưu tiên

Các kênh chăm sóc chuyên biệt luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Khách:

Hotline Trung tâm dịch vụ Khách hàng:

1800 577 775 (miễn phí dành riêng cho Khách hàng ưu tiên)

(028) 38 247 247

Email: nganhanguutien@acb.com.vn