Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Nội dung chương trình

Miễn phí chuyển tiền nước ngoài với các mục đích:

  • Du học
  • Sinh hoạt phí
  • Trợ cấp thân nhân

Đối tượng áp dụng

Tất cả Khách hàng Ưu tiên

Thời gian chương trình

Từ ngày 05 tháng 03 dến ngày 30 tháng 9 năm 2024

Lưu ý:

(*) Không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm phí khác

Liên hệ Ngân hàng Ưu tiên

Các kênh chăm sóc chuyên biệt luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Khách:

Hotline Trung tâm dịch vụ Khách hàng:

1800 577 775 (miễn phí dành riêng cho Khách hàng ưu tiên)

(028) 38 247 247

Email: nganhanguutien@acb.com.vn