Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Visa x Vietnam Airlines - Bay thỏa thích và tích ngay dặm Lotusmiles x3 
Xem chi tiết chương trình tại đây:
https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/vietnam-airlines/153494?category=18

Thẻ áp dụng

Thẻ ACB Visa Business
Thẻ ACB Visa Corporate

Thời gian

  • 05.04.2023 – 30.09.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Vietnam Airlines 

Giới thiệu: Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Airlines, là hãng hàng không quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.