Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận 1.500 điểm thưởng Bamboo Club cho bất kỳ hành trình giữa Việt Nam và các điểm trong khu vực Châu Á do Bamboo Airways khai thác khi mua vé trực tuyến với Thẻ Hợp lệ, theo các điều kiện sau:

  • Thời gian mua: 17/05/2023 – 30/09/2023
  • Thời gian bay: 17/05/2023 – 31/12/2023
  • Kênh hợp lệ: Mua trực tuyến trên trang web https://www.bambooairways.com/vn-vi/ và ứng dụng di động của Bamboo Airways

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/bamboo-airways/153849

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Business
  • Thẻ ACB Visa Corporate

Thời gian

  • 16.05.2023-30.09.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt

Giới thiệu: Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, hoạt động dưới tên thương mại Bamboo Airways hay Hãng Hàng không Tre Việt, là một hãng hàng không Việt Nam được thành lập và từng được sở hữu bởi Tập đoàn FLC

Website: www.bambooairways.com

Hotline: 0243233323

Email: info@bambooairways.com