Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Ưu đãi 30% cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp qua webite: topcare.bshc.com.vn và cyberguard.vn

Sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe Topcare và Bảo hiểm rủi ro không gian mạng CyberGuard

Đặt sản phẩm tại trang:

Hình thức sử dụng Mã khuyến mại: VISA2022 để được hưởng ưu đãi.

Số lượng mã khuyến mại: 100.000 mã cho mỗi sản phẩm.

Xem chi tiết chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Business
  • Thẻ ACB Visa Corporate

Thời gian

  • 25.10.2022 - 25.10.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội BSH

Giới thiệu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội BSH hiện là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường với mức tăng trưởng gần 60%.

BSH có 52 Đơn vị thành viên trên toàn quốc và một công ty con tại Lào. BSH hiện cung cấp bảo hiểm ở các lĩnh vực: Bảo hiểm con người, Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm trách nhiệm, Bảo hiểm hàng hóa...