Gợi ý tìm kiếm

Ưu đãi 15% lên đến 700.000 VND tại AGODA dành cho thẻ doanh nghiệp ACB Visa

Nội dung

Nội dung ưu đãi

Giảm 15% (tối đa VNĐ 700.000 cho mỗi yêu cầu) khi đặt phòng khách sạn toàn cầu mỗi ngày bằng thẻ ACB Visa

Thời gian đặt phòng: 05/10/2023 – 30/09/2024

Thời gian lưu trú: 05/10/2023 – 31/10/2024

Điều khoản và Điều kiện:

- Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/visavn.

- Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).

- Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.

- Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa và/hoặc Agoda là quyết định cuối cùng.

- Visa và/hoặc Agoda có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết.

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Corporate Credit
  • Thẻ ACB Visa Business Debit

Thời gian

  • 01/04/2023 – 30/09/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: AGODA

Giới thiệu: Agoda là một công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến cho các khách sạn tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, với văn phòng hiện có ở Singapore, Bangkok, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Phuket, Bali, Sydney, Tokyo, Seoul, Bắc Kinh, Thượng Hải, và Manila

Website: Agoda.com.vn