Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Ưu đãi tối đa 15% đối với các sản phẩm bảo hiểm tài sản, xe cơ giới và các sản phẩm con người, du lịch cho nhóm từ 10 người trở lên khi thanh toán bằng thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp

Khách hàng liên hệ trực tiếp để được hưởng ưu đãi:

  • Ms. Đinh Kim Hạnh - Deputy Director of Sales Division for VISA SME Offer (Giám đốc bộ phận Kinh Doanh)
  • 3rd floor Pax Sky, 278 Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, Dist.3, HCMC
  • Mobile: (+84) 945467789
  • Email: dkhanh@gic.com.vn

Xem chi tiết chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Business
  • Thẻ ACB Visa Corporate

Thời gian

  • 25.10.2022 - 25.10.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)

Giới thiệu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ được thành lập từ năm 2006. GIC hoạt động tại 60 tỉnh/thành với mạng lưới gồm 20 công ty thành viên và hơn 50 phòng giao dịch toàn quốc. GIC đang phục vụ hơn 2.5 triệu khách hàng cá nhân & doanh nghiệp.

  • Website: www.gic.com.vn
  • Hotline: (+84) 945467789
  • Email: dkhanh@gic.com.vn