Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Tiết kiệm 15% cho tất cả các gói đăng ký hàng tháng dành cho Doanh nghiệp nhỏ bằng thẻ Visa Doanh Nghiệp.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/2ship/152405?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: 2Ship 

Giới thiệu: 2Ship không chỉ là hệ thống vận chuyển trực tuyến tiêu biểu của bạn. Đó là một giải pháp hậu cần đầy đủ đảm nhiệm mọi mặt trong quá trình vận chuyển. Với hơn 500 hãng vận chuyển trên toàn thế giới, 2Ship tìm cho bạn hãng vận chuyển và dịch vụ tốt nhất mỗi khi bạn gửi hàng. 2Ship cũng hợp lý hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình vận chuyển để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Từ những thứ nhỏ nhất đến những thứ lớn nhất, 2Ship là cách vận chuyển thông minh hơn.

Website: https://www.2ship.com

Hotline: 1-855-552-7447