Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Tiết kiệm 15% cho hóa đơn 3 tháng đầu tiên của bạn với CBIP Logistics khi bạn thanh toán bằng thẻ Visa Doanh nghiệp.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/cbip-logistics/149199?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: CBIP Logistics

Giới thiệu: CBIP Logistics là dịch vụ hậu cần của bên thứ tư liên kết bạn với các nhà cung cấp trên khắp thế giới phù hợp với doanh nghiệp của bạn. CBIP tận dụng chuyên môn với sự hiểu biết, khả năng quản lý, triển khai và công nghệ về thương mại điện tử hàng đầu, mang đến cho bạn các giải pháp tăng trưởng đơn giản với sự minh bạch và tính đơn giản.

Website: https://cbiplogistics.com/en 

Email: info@cbiplogistics.com