Gợi ý tìm kiếm

Tận hưởng 20% cho phí chuyển hàng

Nội dung ưu đãi

Tận hưởng ưu đãi 20% cho phí chuyển hàng với thẻ Doanh Nghiệp Visa

Thời gian áp dụng: 16/10/2023 - 31/03/2024

Cách nhận ưu đãi:

Truy cập vào đường link dành riêng cho chương trình, nhập mã ưu đãi VNVISA tại bước thanh toán dịch vụ khi thanh toán bằng thẻ Doanh Nghiệp Visa.

Link đổi thưởng: 
https://solutions.ups.com/Visa-VNEN.html?WT.mc_id=2023VISA_Visa_SUBMIT

Điều khoản và Điều kiện:

- Chiết khấu gửi hàng được cung cấp trong Khuyến mãi này không áp dụng cho các lô hàng bên thứ ba và dịch vụ phi tiêu chuẩn, ví dụ như các lô hàng được thông quan hợp nhất hay có yêu cầu đặc biệt. Chiết khấu gửi hàng không áp dụng cho các lô hàng nặng quá 2.000 kg (tính theo trọng lượng thực và trọng lượng khối), UPS 10 KG Box và UPS 25 KG Box. Tất cả các điều khoản, điều kiện và thủ tục cho lô hàng vượt quá trọng lượng 2.000 kg vẫn tiếp tục áp dụng.

- UPS có toàn quyền quyết định từ chối, thu hồi và/hoặc phục hồi chiết khấu gửi hàng cung cấp trong Khuyến mãi này nếu bất kỳ số tài khoản UPS nào của khách hàng bị tạm ngưng, đình chỉ, chấm dứt hay chưa trả dứt nợ vượt quá thời hạn tín dụng hiện hành tại bất kỳ thời điểm nào. UPS cũng có toàn quyền từ chối tư cách tham gia khuyến mãi của khách hàng nếu số tài khoản UPS chưa trả dứt nợ vượt quá thời hạn tín dụng hiện hành.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • ACB Visa Corporate
  • ACB Visa Business

Thời gian

  • 16/10/2023 – 31/03/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: UPS

Giới thiệu: UPS là công ty phát hàng lớn nhất thế giới, cung cấp đa dạng các giải pháp bao gồm giao nhận, vận chuyển, hỗ trợ các giao dịch thương mại quốc tế và vận dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong việc cải thiện vận hành doanh nghiệp

Website: https://www.ups.com/