Gợi ý tìm kiếm

Ưu đãi

  • Nhận ấn phẩm trưng bày QR code Tài khoản thanh toán(*)
  • Miễn 100% phí giao dịch tài khoản trên Online
  • (*) Số lượng quà tặng có hạn"

Điều kiện

  • Khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ACB

Đối tượng khách hàng

  • Tất cả các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu trưng bày QR Code tài khoản thanh toán

Liên hệ

  • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, tại đây
  • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75