Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Nộp thuế siêu dễ dàng, nhận e-voucher hấp dẫn

Chi tiết ưu đãi

Tặng thưởng E-voucher 500 ngàn đồng/1 Khách hàng cho Top 300 Doanh nghiệp/ tháng nộp thuế online  lần đầu  tại ACB và nộp qua Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại ACB trong thời gian sớm nhất.

Nội dung ưu đãi

Khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ nhận E-voucher trị giá 500.000đ/1 Khách hàng/1 lần

Đối tượng

Khách hàng doanh nghiệp (là khách hàng nợ thuế có thông tin tại ACB) chưa từng phát sinh giao dịch nộp Ngân sách nhà nước tại ACB (nộp thuế nội địa/hải quan/...), bao gồm cả 2 kênh quầy và online.

Điều kiện

Mỗi tháng, ACB sẽ chọn Top 300 KHDN thanh toán thuế lần đầu tiên tại ACB và qua Kho bạc nhà nước mở tài khoản tại ACB  với số tiền thanh toán thuế tối thiểu là 5.000.000 đồng/giao dịch trên kênh Online  trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp có nhiều Khách hàng thỏa điều kiện chương trình, và số lượng giải vượt 300 giải thưởng/ tháng:

ACB sẽ xét thêm yếu tố theo thứ tự ưu tiên như sau:
1. Xét giá trị giao dịch lớn của lệnh thuế thỏa điều kiện chương trình
2. Tổng doanh số giao dịch lớn của các lệnh nộp thuế trong tháng của Khách hàng

Liên hệ

Liên hệ CN/PGD ACB gần nhất để được tư vấn chi tiết dịch vụ và đăng ký.  
Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75

Tài liệu Quý khách cần tham khảo

0