Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận tín dụng trị giá 10.000USD cho các sản phẩm của Freshworks (bao gồm Freshsales Suite, Freshsales, Freshmarketer, Freshdesk Omnichannel, Freshdesk Support Desk, Freshdesk Contact Center, Freshdesk

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/freshworks/152464?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Freshworks

Giới thiệu: Freshworks là nhà cung cấp phần mềm kinh doanh dựa trên đám mây hàng đầu. Sản phẩm của chúng tôi giúp các nhóm dễ dàng cộng tác với nhau và còn giúp mang đến cho khách hàng của họ trải nghiệm tốt nhất có thể. Bộ sản phẩm SaaS dựa trên đám mây của chúng tôi được hơn 150.000 khách hàng trên khắp thế giới sử dụng.

Website: Freshworks.com