Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận thêm 20% tín dụng khi thanh toán tối thiểu là 200 USD bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn. 
Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/kaleyra/151911?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Kaleyra

Giới thiệu: Sứ mệnh của Kaleyra là thu hẹp khoảng cách giữa các doanh nghiệp và khách hàng của họ thông qua các công cụ liên lạc mạnh mẽ, bao gồm SMS, Voice, Email và Nhắn tin Tức thì. Mối liên kết mạnh mẽ của Kaleyra với hơn 1600 nhà khai thác di động trên toàn cầu cho phép các doanh nghiệp kết nối ngay lập tức với khách hàng ở hầu hết mọi nơi.

Website: www.kaleyra.com