Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận LinkedIn Ads / tín dụng dạng phiếu lên đến 1500 USD (tối đa lên đến 129 USD mỗi tháng), bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/linkedin-ads-by-first-page/151912?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: First Page

Giới thiệu: Nhiệm vụ của chúng tôi rất đơn giản - chúng tôi luôn mong muốn gia tăng doanh số của bạn.

Chúng tôi đã có những điều cần thiết để giúp phát triển doanh số của bạn chưa? Có, và đây là lý do:

Được dẫn dắt bởi các chiến lược dựa trên dữ liệu đã được chứng minh sử dụng phương pháp tiếp thị hỗn hợp

Được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia gồm 900 người mạnh mẽ với những hiểu biết sâu sắc từ việc phục vụ hơn 6000 khách hàng

Hợp tác với tất cả các nền tảng quan trọng, như Google, LinkedIn, Meta, Pinterest, TikTok, v.v.

Bạn có thể tin tưởng các dịch vụ tùy chỉnh của chúng tôi trên tất cả các kênh để tối đa hóa doanh số từ đối tượng mục tiêu của mình.