Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận khoản tín dụng khuyến mãi trị giá 5.000 đô la có giá trị trong 2 năm bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được: Quyền tiếp cận 24x7 với các kỹ sư hỗ trợ đám mây trong 1 năm qua 1500 đô la trong mục Hỗ trợ Kinh doanh Xây dựng các kỹ năng đám mây AWS với 80 khoản tín dụng cho các phòng thí nghiệm theo nhịp độ Tiếp cận các đặc quyền thân thiện với người khởi nghiệp từ các tổ chức đáng tin cậy như Freshworks, Notion, Paytm, Airtable, Segment, HubSpot, Chargebee, v.v.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/aws-activate/151901?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: AWS Activate

Giới thiệu: AWS Activate là một chương trình được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp và doanh nhân giai đoạn đầu, cung cấp các tài nguyên cần thiết để bắt đầu sử dụng AWS.