Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận hàng loạt lợi ích bắt đầu từ 1,49 USD mỗi tháng bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn. Chọn tên miền có đuôi .IN, .NET, .ME, .COM, .ONLINE Chọn một trình tạo trang web 5 trang HOẶC lưu trữ không giới hạn + SSL HOẶC 3 tài khoản email (mỗi tài khoản 5 Gb). 

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/reseller-club/151920?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: ResellerClub
Giới thiệu: ResellerClub là tổ chức đăng ký tên miền được ICANN công nhận, trao quyền cho các chuyên gia web để đưa khách hàng SMB của họ lên trực tuyến. Điều này bao gồm Tên miền, Lưu trữ web, Email Chuyên nghiệp, Trình tạo trang web, Giải pháp bảo mật.