Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận chiết khấu 50% trong 3 tháng của gói pro và quyền truy cập miễn phí vào WhatsApp Business API khi thanh toán bằng thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn. 

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/botspace/152556?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: BotSpace

Giới thiệu: BotSpace là nền tảng B2B giai đoạn đầu, đang phát triển nhanh dành cho các doanh nghiệp để tự động hóa việc hỗ trợ và tương tác với khách hàng trên Whatsapp. Thông qua phần mềm tương tác với khách hàng tiên tiến được chúng tôi xây dựng trên Business API của WhatsApp, các doanh nghiệp giờ đây có thể thực hiện các cuộc trò chuyện được cá nhân hóa, trở nên dễ tiếp cận cho khách hàng và tương tác với khách hàng của họ ở thời gian thực - trên quy mô lớn! Điều này được thực hiện thông qua nền tảng dễ sử dụng của BotSpace vốn có thể được thiết lập và chạy ngay lập tức. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nhanh chóng sử dụng nền tảng này và hàng nghìn doanh nghiệp hiện đang sử dụng BotSpace.

Website: www.bot.space