Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận chiết khấu 30% cho đăng ký năm đầu tiên của bạn tại Access People HR khi thanh toán bằng thẻ Visa Doanh nghiệp.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/access-people-hr/152468?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Access People HR

Giới thiệu: Đôi khi, một giải pháp trả lương là không đủ. Nhu cầu nhân sự của bạn mở rộng cùng với doanh nghiệp của bạn. Đáp ứng nhu cầu nhân sự của bạn với People HR, được tích hợp với giải pháp trả lương từng đoạt giải thưởng của chúng tôi

Website: www.theaccessgroup.com