Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận chiết khấu 30% cho đăng ký năm đầu tiên của bạn tại Access EasyPay khi thanh toán bằng thẻ Visa Doanh nghiệp.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/access-easypay/152467?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Access EasyPay

Giới thiệu: Giải pháp thông minh, trực quan để quản lý Tiền lương và Nhân sự. Được hơn 4.000 công ty và 18.000 người dùng

Website: www.theaccessgroup.com