Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận chiết khấu 12% trên hóa đơn Microsoft Azure tháng của bạn thông qua Infiflex khi thanh toán bằng thẻ ACB Visa Doanh nghiệp.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/microsoft-azure-by-infiflex/152466?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Infiflex

Giới thiệu: Infiflex là tổ chức giải pháp đám mây cung cấp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) cho các công ty đang tìm cách chuyển đổi kinh doanh và tiến tới số hóa. Infiflex có một nhóm các chuyên gia được chứng nhận, họ sẽ hỗ trợ bạn từng bước, từ việc đánh giá các nhu cầu hiện tại của bạn để giúp hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn của bạn thông qua các giải pháp đám mây.