Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận 6 tháng truy cập miễn phí Zendesk Suite và Zendesk Sales CRM.

Cách đổi ưu đãi:

  • Bấm vào liên kết để truy cập trang ưu đãi
  • Nhập các chi tiết theo yêu cầu
  • Bấm "Start my 6 months of free access to Zendesk today" (Bắt đầu 6 tháng truy cập miễn phí vào Zendesk ngay hôm nay) và thực hiện theo các bước đã đề cập để đổi ưu đãi.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/zendesk/153479?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.04.2023 - 31.03.2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Zendesk

Giới thiệu: Zendesk là công ty CRM ưu tiên cho dịch vụ nhằm xây dựng phần mềm được thiết kế để cải thiện mối quan hệ khách hàng. Zendesk giúp cho dịch vụ khách hàng tốt hơn. Chúng tôi xây dựng phần mềm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thiết lập nhóm của bạn để thành công và giúp cho doanh nghiệp của bạn đồng bộ. Phần mềm của chúng tôi mạnh mẽ và linh hoạt, đồng thời mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp. Và cho doanh nghiệp của bạn.