Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận 5.000 đô-la Mỹ ghi có vào tài khoản Nền tảng đám mây Google (GCP) hoặc Nền tảng bản đồ Google (GMP) khi giao dịch bằng thẻ Visa Doanh Nghiệp hợp lệ của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/navagis/144432?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Navagis

Giới thiệu: Navagis là Đối tác hàng đầu của Google Cloud và là công ty định vị thông minh. Là công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp định vị thông minh, Navagis giúp các tổ chức chuyển đổi thông qua việc khám phá dữ liệu, máy học và trực quan hóa dữ liệu. Navagis là công ty hàng đầu thế giới về Google Maps và Google Cloud và có văn phòng tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Á Thái Bình Dương.

Website: http://navagis.com

Hotline: (800) 819 7872"