Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận 30% chiết khấu cho Gói SMB của ProfitBooks khi thanh toán bằng thẻ Visa Doanh nghiệp.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/profitbooks/152470?category=97

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: ProfitBooks

Giới thiệu: ProfitBooks giúp bạn nắm được tình hình tài chính kinh doanh mà không cần phải có kiến thức kế toán. Với phần mềm kế toán ProfitBooks, bạn có thể tạo các ước tính hoặc hóa đơn chuyên nghiệp và theo dõi các khoản đến hạn chưa thanh toán chỉ với vài cú nhấp chuột.

Website: www.profitbooks.net

Hotline: +91 84 85 86 3000