Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nhận 1 tháng truy cập miễn phí hơn 7.500 tạp chí và báo trên Magzter bằng thẻ Visa Doanh Nghiệp. 

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/magzter/152202?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Magzter 

Giới thiệu: Magzter là điểm đọc kỹ thuật số lớn nhất thế giới với hơn 80 triệu người dùng kể từ khi thành lập vào năm 2011 và hàng nghìn tạp chí và tờ báo. Đăng ký đọc không giới hạn cao cấp của Magzter, Magzter GOLD cung cấp quyền truy cập không giới hạn hơn 7.500 tạp chí và tờ báo với hơn 40 danh mục và hơn 60 ngôn ngữ, có thể truy cập trên trang web Magzter, ứng dụng iOS và Android.

Website: www.magzter.com

Email: help@magzter.com