Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Miễn phí thiết lập các gói Growth HR Suites hàng năm & hàng tháng với JustLogin khi thanh toán bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/justlogin/149102?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: JustLogin

Giới thiệu: Nền tảng nhân sự của JustLogin cung cấp một bộ Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) đầy đủ bao gồm Tính lương, Nghỉ phép, Chấm công, Chi phí và Nhân sự. Nền tảng này giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình thủ công, cho phép họ tập trung vào con người và năng suất lao động. JustLogin cũng giúp người sử dụng lao động xây dựng sự gắn kết tích cực với nhân viên thông qua việc tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho nhân viên trong những thời điểm quan trọng. Công ty mang lại một môi trường làm việc tốt hơn cho tất cả mọi người, bằng cách liên tục giải quyết các vấn đề về nhân sự với các sản phẩm đẹp mắt, với thiết kế trực quan và công nghệ tiên tiến.

Website: https://justlogin.com

Hotline: +65 6909 9217