Gợi ý tìm kiếm

Miễn phí sử dụng Fast Track cho chủ thẻ ACB Visa

Nội dung

Nội dung ưu đãi

Một lượt sử dụng Fast Track miễn phí dành riêng cho Thẻ Hợp lệ

Chính sách quy đổi:

Mỗi Chủ Thẻ Hợp lệ được tặng tối đa hai (02) lượt sử dụng Fast Track miễn phí mỗi quý dương lịch trong suốt Thời gian Chương trình.

Chủ Thẻ Hợp lệ cần thỏa điều kiện chi tiêu nước ngoài là 20.000.000 VNĐ lũy
kế trong vòng một (01) tháng trên Thẻ Hợp lệ đã được liên kết để được tận hưởng đặc quyền.

Chủ Thẻ Hợp lệ sẽ nhận được thông báo từ UrBox về voucher Fast Track miễn phí khi Giao dịch Hợp lệ được thực hiện thành công.

Để tránh hiểu nhầm, Chủ Thẻ Hợp lệ sẽ không được hưởng đặc quyền này nếu không thỏa điều kiện chi tiêu và không thanh toán bằng Thẻ Hợp lệ trong bất kỳ trường hợp nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc giao dịch bị hủy, bị hoàn, bị trả về hoặc Thẻ Hợp lệ bị hết hạn, bị mất, bị khóa tạm thời, không đủ số dư hay hạn mức tín dụng).

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Corporate Credit
  • Thẻ ACB Visa Business Debit

Thời gian

  • 20/04/2023 – 31/03/2024

Giới thiệu công ty

UrBox là nền tảng kết nối các chương trình quà tặng của doanh nghiệp với mạng lưới nhà cung cấp bao gồm online và offline.

Website: https://urbox.vn/
Hotline: 1800282879