Gợi ý tìm kiếm

Highlands - Giảm trực tiếp 20.000 VND cho khách hàng thanh toán hóa đơn từ 45.000 VND bằng thẻ Visa qua Apple Pay

Nội dung ưu đãi

Giảm trực tiếp 20.000 VND cho khách hàng thanh toán hóa đơn từ 45.000 VND bằng thẻ Visa qua Apple Pay

Thời gian áp dụng: 07/04/2024 - 08/07/2024

Điều khoản và Điều kiện:

Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.

- Áp dụng cho hóa đơn từ 45.000 VND.

- Áp dụng khi dùng thẻ Visa thanh toán qua Apple Pay.

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

- Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • ACB Visa Corporate
  • ACB Visa Business

Thời gian

  • 07/04/2024 - 08/07/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Highlands Coffee

Giới thiệu: Highlands Coffee được thành lập vào năm 1999, bắt nguồn từ tình yêu dành cho đất Việt cùng với cà phê và cộng đồng nơi đây. Ngay từ những ngày đầu tiên, mục tiêu của chúng mình là có thể phục vụ và góp phần phát triển cộng đồng bằng cách siết chặt thêm sự kết nối và sự gắn bó giữa người với người.