Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Hãy đăng ký Google Workspace hàng tháng bắt đầu với mức USD 3,00, bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/google-workspace/151908?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Google Workspace

Giới thiệu: Các gói Google Workspace cung cấp một email tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn và bao gồm các công cụ cộng tác như Gmail, Calendar, Meet, Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites và còn hơn thế nữa.

Website: https://workspace.google.com