Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Chủ thẻ ACB Visa Business có thể được giảm giá tới $ 4.299 cho các dịch vụ tiếp thị và công nghệ Shopify do Seventh Triangle cung cấp khi bạn sử dụng thẻ ACB Visa Business.

Xem chi tiết chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Business

Thời gian

  • 01.06.2023 - 01.05.2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Seventh Triangle

Giới thiệu: Seventh Triangle là đơn vị tích hợp Tiếp thị và Công nghệ. Seventh Triangle hỗ trợ các doanh nghiệp trong bốn nhóm dịch vụ là Tiếp thị (Hiệu suất & Khả năng Duy trì), Công nghệ (Quản lý và Ra mắt Cửa hàng), Giao diện Người dùng & Trải nghiệm Người dùng và Phân tích Dữ liệu (Bảng Điều khiển Quản lý).

Website: seventhtriangle.com