Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

A. Dành cho Khách hàng mới: giảm 50.000 VNĐ cho đơn hàng từ 150.000 VNĐ tất cả các ngày

  • Mã voucher: VISA50

B. Dành cho Khách hàng hiện hữu:

(i) Hàng tuần: Giảm 20.000 VNĐ cho đơn hàng từ 150.000 VNĐ tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6

  • Mã voucher: VISA20

(ii) Ngày đặc biệt (04/04, 05/05, 06/06, 07/07, 24/07, 08/08, 09/09, 10/10, 11/11/2023): Giảm 60.000 VNĐ cho đơn hàng từ 200.000 VNĐ

  • Mã voucher: VISA60

Xem chi tiết chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Business
  • Thẻ ACB Visa Corporate

Thời gian

  • 22.03.2023 - 30.11.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Shopee

Giới thiệu: Shopee là nền tảng giao dịch trực tuyến hàng đầu ở Đông Nam Á, có trụ sở chính ở Singapore, đã có mặt ở khắp các khu vực Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, …