Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

A. Dành cho Khách hàng mới:

  • GrabCar/ GrabBike: Mã ""VISANEWTPT"" giảm 20.000 VNĐ cho chuyến xe từ 40.000 VNĐ.
  • GrabFood: Mã ""VISANEWFOOD"" giảm 40.000 VNĐ cho đơn hàng từ 80.000 VNĐ

B. Dành cho Khách hàng hiện hữu:

  • GrabFood: ""VISA20"" giảm 20.000 VNĐ cho đơn hàng từ 100.000 VNĐ

Xem chi tiết chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Business
  • Thẻ ACB Visa Corporate

Thời gian

  • 01.04.2023 - 30.09.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Grab

Giới thiệu: Grab là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong ngành giao thông vận tải và chuyển phát nhanh.