Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Được giảm giá tới USD 240 với các gói DocuSign hàng năm bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/docusign/151904?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: DocuSign

Giới thiệu: DocuSign là cách nhanh chóng, đáng tin cậy để ký điện tử các tài liệu và thỏa thuận một cách thực tế trên bất kỳ thiết bị nào từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Cho dù bạn đang ký giấy cho phép của trường học hay hợp đồng sửa sang lại nhà bếp của mình, việc sử dụng DocuSign thật dễ dàng, bạn sẽ không bao giờ phải quay lại với giấy tờ.

Website: www.docusign.com