Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Được giảm giá 25% năm đầu tiên khi đăng ký Pipedrive hàng năm, bằng Thẻ ACB Visa Doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/pipedrive/151915?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Pipedrive

Giới thiệu: Pipedrive là nền tảng CRM đầu tiên được tạo ra cho nhân viên bán hàng, bởi nhân viên bán hàng. Vào năm 2010, những người đồng sáng lập của chúng tôi đã bắt đầu xây dựng một công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp người dùng hình dung các quy trình bán hàng của họ và hoàn thành nhiều công việc hơn. Từ kinh nghiệm của mình, họ biết rằng trong bán hàng cũng như trong cuộc sống, bạn không thể kiểm soát kết quả của mình nhưng bạn có thể kiểm soát hành động của mình. Vì vậy, họ đã tạo ra Pipedrive xoay quanh việc bán hàng dựa trên hoạt động, một phương pháp đã được chứng minh về việc lập lịch, hoàn thành và theo dõi các hoạt động.

Website: www.pipedrive.com