Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Được giảm giá 25% khi thuê phần mềm và thêm 1 tháng sử dụng miễn phí trên Exotel với Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/exotel/151906?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Exotel 

Giới thiệu: Exotel là một hệ thống điện thoại doanh nghiệp bảo mật và đáng tin cậy hoạt động dựa trên đám mây. Đơn giản để thiết lập. Không cần thêm cơ sở hạ tầng hoặc thiết bị. Cho phép các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hoạt động hiệu quả khi làm việc tại nhà.