Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Được giảm giá 20 USD so với giá thông thường khi bạn mua Solis Lite với Power Bank và 5GB Dữ liệu thanh toán cho mỗi GB toàn cầu, bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/skyroam/151925?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Skyroam

Giới thiệu: Solis cung cấp dữ liệu di động theo yêu cầu thông qua nhiều đối tác mạng với một mức giá cố định - không cần hợp đồng, không cần thẻ SIM và không tính phí hoặc lệ phí dữ liệu bất ngờ. Với phạm vi phủ sóng ở hơn 135 quốc gia và mạng lưới hơn 200 nhà cung cấp dịch vụ địa phương trên toàn thế giới, Solis cung cấp kết nối WiFi liền mạch chỉ bằng một nút nhấn.