Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Được giảm giá 13% với ứng dụng Adobe Acrobat Pro bằng Thẻ Visa Doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/adobe-acrobat/151900?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Adobe Acrobat

Giới thiệu: Adobe Acrobat giúp bạn kết nối với nhóm của mình bằng các quy trình làm việc đơn giản trên máy tính để bàn, thiết bị di động và trang web, bất kể là bạn đang làm việc ở đâu. Hơn năm triệu tổ chức trên khắp thế giới đang sử dụng Acrobat để tạo và chỉnh sửa tệp PDF, chuyển đổi chúng sang các định dạng của Microsoft Office, v.v. Khi bạn đang làm việc từ xa và cần các công cụ cho phép bạn cộng tác và giúp bạn tiến hành công việc, hãy sử dụng Acrobat và biến điều đó thành hiện thực.

Website: adobe.com