Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Được giảm giá 10% Spaces và một ngày sử dụng miễn phí Spaces bằng Thẻ ACB Visa Doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết chương trình tại đây: https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/spaces/151922?category=153

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Doanh Nghiệp (ACB Visa Business, ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 01.01.2023 - 31.12.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Spaces

Giới thiệu: Tham gia cộng đồng các chuyên gia đang phát triển mạnh và được làm việc tại các văn phòng, không gian làm việc chung và phòng họp tại hơn 461 địa điểm trên toàn cầu.

Website: www.spacesworks.com