Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tỷ giá hối đoái

Ghi chú

(*) Giá vàng tại khu vực TP.HCM: áp dụng cho các chi nhánh/ PGD tại HCM.             

Khu vực miền Nam: chi nhánh/ PGD thuộc các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau. 

Khu vực miền Trung: chi nhánh/ PGD thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên. 

Khu vực miền Bắc: chi nhánh/ PGD thuộc các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Giang.

(**) Đơn vị: đồng/lượng