Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá ngoại tệ

Chuyển đổi ngoại tệ

Đặt lại
CHUYỂN ĐỔI TỪ
Từ

Bảng cập nhật tỷ giá

Lần
0
  0
Ngày cập nhật: 21/05/2024
Loại tiền
Mua vào tiền mặt
Mua vào chuyển khoản
Bán ra tiền mặt
Bán ra chuyển khoản
(*) ACB chỉ thực hiện mua ngoại tệ tiền mặt khác USD được niêm yết giá mua tiền mặt trên bảng tỷ giá tại 02 khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chính sách giá mua, bán ngoại tệ tự do chuyển đổi, ngoại tệ không phổ biến, được áp dụng theo qui định hiện hành của ACB.
(**) Đơn vị VNĐ
ACB USD / VND
 • USD
  USD / VND U.S. Dollar / Vietnamese Dong
 • AUD
  AUD / VND Australian Dollar / Vietnamese Dong
 • CAD
  CAD / VND Canadian Dollar / Vietnamese Dong
 • EUR
  EUR / VND Euro / Vietnamese Dong
 • JPY
  JPY / VND Japanese Yen / Vietnamese Dong
 • SGD
  SGD / VND Singapore Dollar / Vietnamese Dong
 • CHF
  CHF / VND Swiss Franc / Vietnamese Dong
 • GBP
  GBP / VND British Pound / Vietnamese Dong
 • KRW
  KRW / VND South Korean won / Vietnamese Dong
 • NZD
  NZD / VND New Zealand Dollar / Vietnamese Dong
 • THB
  THB / VND Thai Baht / Vietnamese Dong
U.S. Dollar / Vietnamese Dong

Ghi chú

(*) Giá vàng tại khu vực TP.HCM: áp dụng cho các chi nhánh/ PGD tại HCM.             

Khu vực miền Nam: chi nhánh/ PGD thuộc các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau. 

Khu vực miền Trung: chi nhánh/ PGD thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên. 

Khu vực miền Bắc: chi nhánh/ PGD thuộc các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Giang.

(**) Đơn vị: đồng/lượng