Gợi ý tìm kiếm

Mua bảo hiểm nhân thọ ACB tại Sun Life có lãi không? Cách tính như thế nào?


Ngày nay có rất nhiều khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Sun Life tại ACB. Tuy nhiên nhiều người chưa rõ: “Mua bảo hiểm nhân thọ ACB Sun Life có lãi không? Cách tính như thế nào?” Cùng ACB tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Mua bảo hiểm nhân thọ ACB Sun Life có lãi không?

Mua bảo hiểm nhân thọ ACB Sun Life có lãi không?

Đôi nét về bảo hiểm nhân thọ Sun Life tại ACB

Tháng 11 năm 2020, ACB ký hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm Sun Life. Từ đầu năm 2021, khách hàng ACB được tiếp cận với những sản phẩm bảo hiểm Sun Life ưu việt.

Bảo hiểm tiết kiệm Sun – Sống Mới là bảo hiểm có liên kết chung

ACB ký hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm Sun Life

Khách hàng có thể tham gia bảo hiểm Sun Life tại tất cả các chi nhánh/PGD ACB trên toàn quốc. Bảo hiểm Sun Life bảo vệ khách hàng một cách toàn diện trước những rủi ro xảy ra. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.

Ngân hàng ACB phân phối 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sun Life gồm bảo hiểm tiết kiệm, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm đầu tư.

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ là gì?

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ ngoài các quyền lợi, khách hàng còn được hưởng một mức lãi suất. Lãi suất bảo hiểm nhân thọ là mức lãi suất được phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng. Thời điểm phân bổ là khi kết thúc năm tài chính của Hợp đồng bảo hiểm.

Hiện nay dựa vào các gói sản phẩm khác nhau, lãi suất bảo hiểm nhân thọ chia làm 2 loại. Cụ thể gồm lãi chia không đảm bảo và lãi suất đầu tư.

Lãi chia không đảm bảo

Hình thức lãi chia không đảm bảo áp dụng với các sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi. Khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ được hưởng các quyền lợi như đáo hạn, tử vong, …. Ngoài ra, người mua được hưởng thêm quyền lợi từ kết quả kinh doanh của công ty bảo hiểm.

Phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi được tập hợp vào một quỹ. Quỹ thường được đem đầu tư vào các kênh có độ an toàn cao như trái phiếu chính phủ, … Lợi nhuận của Quỹ được xác định sau khi trừ các khoản chi phí như quản lý hợp đồng, …

Sau đó lợi nhuận sẽ được chia cho bên mua bảo hiểm như một khoản lãi chia không đảm bảo. Lãi chia dựa trên nguyên tắc minh bạch, công bằng và hợp lý. Quy trình lãi chia không đảm bảo được lặp lại hàng năm.

Lãi suất đầu tư

Hình thức lãi suất đầu tư áp dụng với Hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư. Người mua được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư thực tế của các Quỹ liên kết đầu tư. Quỹ liên kết đầu tư gồm Quỹ liên kết chung hoặc Quỹ liên kết đơn vị.

Với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung yếu tố bảo vệ người tham gia trước rủi ro là chính. Ngoài ra, người tham gia sẽ nhận được một khoản lãi chia từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ. Tuy nhiên, lãi suất đầu tư không thấp hơn mức tối thiểu quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị yếu tố đầu tư được ưu tiên hàng đầu. Người mua được lựa chọn quỹ liên kết đơn vị do Công ty bảo hiểm thành lập để đầu tư. Người tham gia được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro từ Quỹ đã chọn. Quỹ đầu tư có mức độ rủi ro càng cao thì lãi suất đầu tư càng lớn.

Bảo hiểm Sun Life có gói bảo hiểm liên kết chung và gói bảo hiểm liên kết đơn vị. Bảo hiểm liên kết chung gồm các sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm (Sun – Sống Mới và Sun – Sống Tinh Hoa). Bảo hiểm liên kết đơn vị gồm sản phẩm bảo hiểm đầu tư Sun – Sống Sáng.

Bảo hiểm tiết kiệm Sun – Sống Mới là bảo hiểm có liên kết chung

Bảo hiểm tiết kiệm Sun – Sống Mới là bảo hiểm có liên kết chung

Cách tính lãi suất bảo hiểm

Dựa vào hình thức chia lãi của Hợp đồng bảo hiểm có cách tính lãi suất khác nhau. Cụ thể có thể tính lãi suất bảo hiểm theo lãi hàng năm hoặc lãi đầu tư.

Lãi hàng năm

Đối với Hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi, phí hợp đồng được tập hợp vào một Quỹ. Các công ty bảo hiểm sẽ đem tài sản của Quỹ đầu tư vào các kênh có tính an toàn và rủi ro thấp. Lợi nhuận của kết quả đầu tư của Quỹ được chia cho người tham gia bảo hiểm hàng năm.

Khoản lãi chia hàng năm không phụ thuộc vào mức phí bảo hiểm mà dựa vào kết quả đầu tư. Kết quả đầu tư phụ thuộc vào các yếu tố đầu tư gồm yếu tố kinh tế, xã hội, pháp lý, …Do đó, mức lãi chia sẻ không giống với bảng minh hoạ trong hợp đồng bảo hiểm.

Lãi đầu tư

Người mua bảo hiểm sẽ nhận được lãi đầu tư khi tham ra Hợp đồng liên kết đầu tư. Lãi đầu tư dựa vào kết quả thực tế đầu tư của các Quỹ liên kết. Có hai loại quỹ liên kết gồm Quỹ liên kết chung và Quỹ liên kết đơn vị. Hai quỹ có cách tính lãi suất bảo hiểm khác nhau, cụ thể như sau:

- Quỹ liên kết chung: Người mua bảo hiểm được hưởng mức lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ. Mức lãi không thấp hơn mức đảm bảo trong suốt thời hạn bảo hiểm được quy định trong hợp đồng. Bảo hiểm tiết kiệm ACB x Sun Life là một trong các sản phẩm áp dụng Quỹ liên kết chung.

- Quỹ liên kết đơn vị: Khi tham gia bảo hiểm, người mua lựa chọn quỹ liên kết đơn vị để đầu tư. Quỹ liên kết đơn vị được Công ty bảo hiểm thành lập quy định rõ chính sách và danh mục đầu tư. Người tham gia được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị. Đồng thời chịu mọi rủi ro từ Quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn. Mức lãi chia không được đảm bảo mức lãi tối thiểu như Quỹ liên kết chung. Tuy nhiên rủi ro càng lớn thì lãi chia càng cao.

Với cách tính trên, khách hàng hoàn toàn có thể biết cách tính lãi của các sản phẩm bảo hiểm Sun Life tại ACB. Các sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm (Sun – Sống Mới và Sun – Sống Tinh Hoa) là Bảo hiểm liên kết chung. Sản phẩm bảo hiểm đầu tư Sun – Sống Sáng là Bảo hiểm liên kết đơn vị.

>>>  4 lợi ích khi mua bảo hiểm nhân thọ tại ngân hàng.

Lãi suất bảo hiểm nhân thọ với lãi suất tiền gửi có gì khác nhau?

Phần trên khách hàng đã hiểu về lãi suất bảo hiểm nhân thọ và cách tính lãi suất bảo hiểm. Đồng thời giới thiệu mức lãi của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ACB x Sun Life. Vậy lãi suất bảo hiểm nhân thọ với lãi suất tiền gửi ngân hàng có gì khác nhau?

Về định nghĩa:

- Lãi suất bảo hiểm nhân thọ: Là mức lãi suất được phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng khi kết thúc năm tài chính.

- Lãi suất tiền gửi: Là tỷ lệ phần trăm ngân hàng cam kết trả cho khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng.

Về đặc điểm:

- Lãi suất bảo hiểm nhân thọ: Mức lãi được công bố khi kết thúc năm tài chính của Hợp đồng bảo hiểm. Khách hàng không thể biết trước lãi suất bảo hiểm. 

- Lãi suất ghi trong Hợp đồng bảo hiểm chỉ mang tính chất minh hoạ. Mức lãi biến động theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty bảo hiểm hoặc kết quả đầu tư. 

Lãi suất tiền gửi: Khách hàng biết trước mức lãi khi gửi tiền tại ngân hàng. Mức lãi cố định trong suốt thời gian khách hàng gửi tiền mà không bị biến động.

Lãi suất của các sản phẩm bảo hiểm có giống nhau hay không?

Tuỳ vào đặc điểm, mỗi sản phẩm bảo hiểm có mức lãi suất và cách tính riêng. Dựa vào hình thức lãi suất có thể chia sản phẩm bảo hiểm thành ba loại. Cụ thể như sau:

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ lãi chia không đảm bảo: Khách hàng nhận lãi chia cuối hợp đồng (Bảo tức). Mức lãi phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty bảo hiểm. Vì vậy, mức lãi có thể cao nếu công ty kinh doanh hiệu quả hoặc thấp nếu bị thua lỗ.

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có liên kết chung: Khách hàng được nhận mức lãi dựa vào kết quả đầu tư nhưng tối thiểu bằng mức lãi quy định trong hợp đồng.

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có liên kết đơn vị: Người mua được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro từ Quỹ đã chọn. Khách hàng không được đảm bảo mức lãi tối thiểu như bảo hiểm nhân thọ có liên kết chung.

Mỗi sản phẩm quy định mức lãi suất khác nhau. Khi mua bảo hiểm, khách hàng cần tìm hiểu kỹ lưỡng để được hưởng quyền lợi tốt nhất.

- Sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm Sun Life tại ACB là bảo hiểm có liên kết chung. Khách hàng được hưởng lãi suất theo kết quả đầu tư và tối thiểu bằng mức lãi suất quy định trong hợp đồng.

Bảo hiểm Sun – Sống Tinh Hoa có lãi suất đảm bảo hàng năm

Bảo hiểm Sun – Sống Tinh Hoa có lãi suất đảm bảo hàng năm

- Sản phẩm bảo hiểm đầu tư Sun – Sống Sáng là sản phẩm bảo hiểm có liên kết đơn vị. Khách hàng được lựa chọn các Quỹ liên kết đơn vị để đầu tư. Các Quỹ liên kết đơn vị gồm Quỹ tăng trưởng, Quỹ tối ưu, Quỹ đẳng cấp, …

- Người mua được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ các Quỹ liên kết đơn vị. Khách hàng sẽ nhận được mức lãi lớn nếu quỹ hoạt động hiệu quả và chịu rủi ro khi thua lỗ.

Bài viết trên đã làm rõ mua bảo hiểm nhân thọ Sun Life có lãi không và cách tính lãi. Hy vọng bài viết sẽ giúp quý khách hiểu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sun Life tại ACB. Nếu muốn tìm hiểu về lãi suất bảo hiểm hãy liên hệ ngay với ACB để được hỗ trợ.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo vì nội dung có tính thời điểm. Quý khách vui lòng truy cập trang sản phẩm, dịch vụ chi tiết từ website acb.com.vn hoặc liên hệ Contact Center theo hotline 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 để được cập nhật chính sách mới nhất.