Gợi ý tìm kiếm

  • Trang chủ
  • /
    Thông báo
  • /Thông báo về việc Thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Ngô Tất Tố

Thông báo về việc Thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Ngô Tất Tố

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

Căn cứ văn bản số 2628/HCM-TTr3 ngày 14/9/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh v/v ACB thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Ngô Tất Tố;

Căn cứ tờ trình xin đổi tên PGD Ngô Tất Tố ngày 31/7/2023,

Ngân hàng TMCP Á Châu trân trọng thông báo về việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Ngô Tất Tố, cụ thể như sau:

1. Tên và địa điểm cũ: 

- Tên: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Ngô Tất Tố

- Địa chỉ: Số 66 đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

2. Tên và địa điểm mới:

- Tên: Ngân hàng TMCP Á Châu–Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh

- Địa chỉ: Số 53-55 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh