Gợi ý tìm kiếm

Thông báo về việc Thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Phan Xích Long

- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

- Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28/1/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

- Căn cứ văn bản số 2478/HCM-TTr3 ngày 25/8/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh v/v ACB thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Phan Xích Long;

  Ngân hàng TMCP Á Châu trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Phan Xích Long, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 132-134 đường Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ mới: Số 207-209 đường Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng.